Služby


Společnost ProtelPro, spol. s r.o. za dobu svého působení realizovala a realizuje řadu úspěšných řešení, které investorům přinášejí každodenní užitek. Stejně tak na telekomunikační trhu vždy patřila a patří mezi nositele nových technologií, jakými byla strukturovaná kabeláž nebo nebo optické kabely a v současné době například sítě typu FTTx, což jsou sítě elektronických komunikací založené na poskytnutí optického vlákna do objektu, respektive až do bytu zákazíka připojeného do sítě elektronických komunikací.

Široké spektrum služeb v oblasti sítí elektronických komunikací poskytované společností ProtelPro, spol. s r.o. je schopno pokrýt potřeby zákazníků od realizací pro jednotlivé společnosti přes zakázky metropolitních sítí až po realizace zakázek nadnárodního charakteru. Ke každé zakázce je přistupováno s vysokou profesní zodpovědností a odbornou způsobilostí. Každá zakázka je standardně zpracována v nejvyšší kvalitě za využití nejmodernějších technologií.

Společnost ProtelPro ve svých řešeních klade prvořadý důraz na potřeby a požadavky zákazníka, stávající i budoucí, a těmto v maximální míře přizpůsobuje navrhované řešení, které je voleno a předkládáno variantně ze současných nejmodernějších prvků telekomunikačních technologií bez jednostranných vazeb na jednu konkrétní firmu.

Společnost ProtelPro ve spolupráci se svými stálými partnery zajišťuje i další nestandardní sjednané služby.

Služby poskytované společností ProtelPro, spol. s r.o.:(C) 2017 ProtelPro, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, 106 OO, tel. 267 198 261, mail: info@protelpro.cz, web: www.protelpro.cz