O naší společnosti


Naše společnost úspěšně působí ve sféře investiční výstavby v oblasti telekomunikací již od roku 1992.

Působí jako inženýrská a projekční společnost poskytující inženýrské, projekční, realizační a konzultační služby v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací.

Původní obchodní firma společnosti Protel, spol. s r.o. byla v roce 2000 upravena na Protel Praha, spol. s r.o. a v roce 2006 potom změněna na současnou obchodní firmu ProtelPro, spol. s r.o.

Cíle společnosti:

 • Uspokojovat požadavky zákazníků nabídkou vysoce kvalitních služeb a nestandardních řešení v oblasti služeb elektronických komunikací
 • Podílet se na zavádění nových telekomunikačních technologií a účastnit se tak aktivně na vytváření kvalitativně nové infrastruktury sítí elektronických komunikací
 • Upevňovat své významné postavení v oblasti inženýrské a projekční podpory investiční výstavby sítí elektronických komunikací
 • Přinášet na trh nové technologie a trendy

Osvědčení a autorizace:

 • certifikát o systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • osvědčení o nakládání s odpady EKO-KOM, a.s.
 • osvědčení o autorizaci ČKAIT dle zákona ČNR 360/1992Sb.
 • pověření ČTÚ opravňující k montáži ve veřejné telekomunikační síti
 • autorizace pro návrh, montáž a údržbu strukturovaných kabelážních systémů
  3M, ICCS Siemens, Reichle de-Massari (R&M), AT&T SCS SYSTIMAX (Avaya)
 • autorizace k montáži a údržbě telefonních systému MATRACOM a ALCATEL
 • autorizace k montáži, servisu a revizi zabezpečovacích systénů firmy Siemens, Paradox a Jablotron
 • certifikát ACE pro SCO Unix
 • Autorizovaný partner Merlot Communication Systems


(C) 2017 ProtelPro, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, 106 OO, tel. 267 198 261, mail: info@protelpro.cz, web: www.protelpro.cz